• +421908579283
  • ekoway@ekoway.sk

Doplnkové služby

Vykupovanie zberoveho papiera

 

Výkup zberového papiera

Vyhadzovaním starého papiera do zmiešaného komunálneho odpadu je zaťažované životné prostredie. Vyzdvihneme váš starý papier a odmeníme vás .

Problematika ochrany životného prostredia sa v súčasnosti dostáva do popredia, pri zaraďovaní sa Slovenska do vyspelého európskeho priestoru. S tým je úzko spätá aj separácia odpadu, napr. starého papiera, ktorý v mnohých domácnostiach, ale aj podnikoch a firmách zaťažuje priestory a následne, po jeho vyhodení do zmiešaného komunálneho odpadu, aj životné prostredie.

  • Firmám a organizáciám ponúkame odkúpenie starých novín, časopisov, prospektov, letákov, či kníh (bez tvrdých obalov), ktorých by ste sa radi zbavili a to priamo spred  firmy*
  • prídeme si Váš starý papier vyzdvihnúť priamo k Vám **, stačí len vyplniť objednávkový formulár
  • pre občanov realizujeme ambulantný výkup papiera priamo pred domom*, na základe oznamu o plánovanom ambulantnom výkupe formou letáku na vchode alebo inom výlepnom mieste
  • škôlkam a na školách* organizujeme zber papiera (výmenou za hygienické výrobky pre deti a žiakov)
  • domovým dôverníkom prípadne domovníkom ponúkame individuálne výkupy papiera* (riešenie papierového odpadu + zdroj do fondu opráv)
  • výmenou za váš starý papier je buď finančné vyrovnanie, alebo si môžete vybrať niektoré z ponúkaných kvalitných hygienických výrobkov (toaletný papier, hygienické vreckovky, papierové obrúsky), podľa aktuálnej ponuky

Pomáhajme chrániť naše stromy

Množstvo papierového odpadu neustále narastá. Na Slovensku vyhodíme denne do 1000 ton papierového odpadu, ktorý by zaplnil takmer 1 km dlhý nákladný vlak. Každý rok vyhodením papiera do zmiešaného odpadu zničíme v SR okolo 3500 – 4000 hektárov 100 ročného lesa.

Fakty o výrobe papiera:

Na výrobu jednej tony papiera sa spotrebuje:

240 000 litrov vody

4700 kilowatthodín energie

dva stromy

Fakty o recyklácii papiera:

Na výrobu jednej tony recyklovaného papiera sa spotrebuje:

180 litrov vody

2750 kilowatthodín energie

nie sú potrebné žiadne stromy

 

Z týchto údajov je vidieť, že používanie recyklovaného papiera je nielen na energiu a suroviny podstatne menej náročné, a teda výhodné, ale javí sa nám aj ako bezodkladne nutné. Jedinou nevýhodou recyklovaného papiera je, že má sivý odtieň, vzhľadom na to, že sa pri jeho výrobe nepoužíva na bielenie chlór.

V súčasnosti sa z recyklovaného papiera dajú vyrobiť už takmer všetky bežné papierenské výrobky ako: bloky, zošity, obálky, hygienické vreckovky, toaletný papier, úradné tlačivá, kancelársky papier…

 

Translate »