• +421908579283
 • ekoway@ekoway.sk

Skartácia dokumentov

Spoločnosť EKOway s.r.o. Skartuje takmer všetko

EKOway s.r.o.   12rokov chránime vaše dôverné informácie

Zaoberáme sa skartáciou dôverných dokumentov, ktoré sú citlivé na informácie. Pri manipulácii s týmito dokumentami garantujeme našim klientom maximálnu diskrétnosť. Medzi našich klientov patria banky, poisťovne, ambasády, štátne aj súkromné spoločnosti.

Skartácia dokumentov, nosičov údajov a ostatných písomností je riešením pre tých klientov, ktorým sa v archívoch, spisovniach alebo na iných pracoviskách hromadia tie dokumenty, ktoré už aktuálne nepoužívajú, ale z legislatívnych, alebo bezpečnostných dôvodov ich nemôžu vyhodiť do zmiešaného odpadu. Často sa jedná o materiály dôverného alebo citlivého charakteru, prípadne materiály s utajovaným obsahom.

Skartácia a likvidácia dokumentov a nosičov údajov prebieha v súlade s normou DIN 32 757 a skartovaný materiál zodpovedá 2. stupňu utajenia-vyhradené a pri dôvernej skartácii 3.stupňu utajenia-dôverné.

Pri samotnej skartácii dokumentov a nosičov údajov dôverného charakteru môže byť po celú dobu prítomný zástupca pôvodcu materiálu určeného na skartáciu a likvidáciu.

Skartáciou sa všetky tajné alebo citlivé dokumenty znehodnotia natoľko, že už nie je možná žiadna cesta k dešifrácii alebo inému postupu, vedúcemu k odhaleniu obsahu dokumentov.

 

 

Skartovanie dokumentov a nosičov údajov je citlivá záležitosť, a preto sme pre našich klientov pripravení vypracovať konkrétne riešenia pre uspokojenie ich individuálnych potrieb:

 • skartácia a likvidácia dokumentov a nosičov údajov na základe objednávky, kde zákazník uvedie približné množstvo materiálu určeného na skartáciu
 • skartácia a likvidácia dokumentov a nosičov údajov formou pravidelného zvozu v dohodnutý deň
 • zapožičanie a výmena zaplombovaných boxov a kontajnerov pre centrálny, prípadne decentralizovaný zber dokumentov, nosičov údajov dokumentov dôverného charakteru, alebo citlivej a tajnej povahy, určených na skartáciu
 • predaj skartovacích strojov
 • rady pri výbere vhodného skartovača.

Čo sme už skartovali:

 • dokumenty rôznej povahy (triedené, netriedené, uložené v šanónoch)
 • ceniny:  stravné lístky, kolky, telefónne karty, stieracie žreby, vstupenky
 • platobné karty
 • SIM karty,
 • dátové médiá – CD, DVD, nosiče, pevné disky, diskety
 • vernostné čipy
 • karty vodičov
 • firemné pečiatky
 • falzifikáty

 

MOTTO:
Nevhodné zaobchádzanie s dokumentmi je otvorenou bránou pre firemnú špionáž.

Translate »